Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба

Байгууллагын танилцуулга

С.БАРХАСМАА

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ

- 2005 онд “Мандах бүртгэл” дээд сургуулийг нягтлан бодогч бакалавр,
- 2012 онд “Удирдлагын академи”-ийг” төрийн удирдлагын менежер бакалавр,
- 2021 онд “МҮИС”-ийг эрх зүйчээр магистраар тус тус төгссөн,
- 2017 онд Монгол улсын хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн нягтлан бодогч
- Төрийн албанд 21 жил, тухайн албанд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Б.БАТСАЙХАН

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ

- 2009 онд “Их засаг ИС” -ийг нягтлан бодогчоор бакалавр

- 2021 онд “МҮИС”-ийг эрх зүйч магистраар тус тус төгссөн

- Төрийн албанд 12 жил, тухайн албанд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн