Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба

Хяналт, шалгалт

2024 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2024-04-01

2024 онд 29 нэгж байгууллага нэгжид санхүүгийн хяналт шалгалт, 27 байгууллага нэгжд дотоод аудит хийхээр төлвөлсөн байна

Сүүлд нэмэгдсэн