Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА ГАЗАР, ХЭЛТСИЙН САНХҮҮ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САНГУУДАД ХИЙХ НЭГДСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Монгол улсын Сангийн сайдын баталсан 2023 оны СХШХ/02 тоот удирдамж, АЗД-ын баталсан СХШХ/03 тоот удирдамжийн дагуу аймгийн НДХ-ийн 2021, 2022 онуудын санхүү, төсвийн гүйцэтгэл, үйл ажиллагаа болон сангуудад төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдэж байна. Дээрх байгууллагатай холбоотой мэдээ мэдээллийг 99039604, 98008706 утаснуудаар авч хамтран ажиллана.

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн