Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газраас хийгдэж буй нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээгээр ТОП-10 байгууллагын 1 боллоо.

"МОД ТАРИХ ӨДӨР"

Онцлох мэдээ

Цаг үеийн мэдээ

Засгийн газрын 2019 оны 204 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ”Түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх” журмын дагуу байгууллагын арга хэмжээ зохион байгууллаа

“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА - НЭГ САЙН ҮЙЛС” АЯНД НЭГДЛЭЭ.

ДОТООД АУДИТЫН ХОРООНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

"Авлигагүй ирээдүйг бүтээе" аянд нэгдэж байна.

Бүртгэл санхүүгийн мэргэжилтэнгүүдийн сургалт

“ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД АУДИТОР, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН СУРГАЛТ-2023” боллоо.

Хяналт, шалгалт

Видео мэдээлэл

Шилэн дансны системийн сургалт

Нээлттэй ДУНДГОВЬ

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын хэлтсийн дарга Ц.Баяр-Эрдэнэ

Санал асуулга

Манай байгууллагад ирсэн санал, гомдол, хүсэлт, хандсан асуудлын хүрээнд шаардлагатай хариу мэдээлдэг байдал

Дундговь аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын албаны үйлчилгээний чанар, ил тод, шуурхай байдал, үйлчилгээний хүртээмжийн бодит байдлыг үнэлүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийн цаашид өөрчлөх, сайжруулах, хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах үйл ажиллагааг тодорхойлоход оршино.

100.00%
1 - 2 хоногт хариу мэдээлдэг
0.00%
3- 7 хоногт хариу мэдээлдэг
0.00%
7 - 14 хоногт хариу мэдээлдэг
0.00%
14 -с дээш хугацаанд хариу мэдээлдэг
Санал өгсөнд баярлалаа